• image1
  • image1
Lượt xem: 3538

Xi Măng Hoàng Thạch PCB30

Mã sản phẩm: 013
PCB là ký hiệu qui ước cho xi măng  poóclăng hỗn hợp. 
Các trị số: 30, 40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính bằng N/mm2         
          - Độ mịn cao
          - Màu sắc xanh xám - đen
          - Thời gian ninh kết :  - Bắt đầu khoảng 110 ÷ 140 phút
                                           - Kết thúc sau 3 ÷ 4 giờ
          - Tốc độ phát triển cường độ ban đầu nhanh, rất phù hợp cho các công trình cần tháo dỡ cốp pha nhanh. 
     Xi măng Vicem Hoàng Thạch có hàm lượng khoáng C3S cao, hàm lượng C3A thấp, hàm lượng vôi tự do nhỏ, độ ổn định thể tích tốt. Sản phẩm xi măng được đựng trong các vỏ bao KP nhãn hiệu con Sư tử được in xen 2 màu xanh, đỏ.
Trong nhiều năm qua xi măng Vicem Hoàng Thạch đã được sử dụng để xây dựng nhiều công trình công nghiệp trọng điểm và dân dụng trong cả nước, được người tiêu dùng tín nhiệm (sản phẩm sản xuất ra đến đâu tiêu thụ đến đó, mỗi năm hơn 4 triệu tấn).
Các chỉ tiêu chất lượng xi măng PCB40
Tên chỉ tiêu Mức
  PCB 40
1. Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn.
         - 72 giờ ± 45 phút.
         - 28 ngày ± 2 giờ.
   
18
40
2. Thời gian đông kết (phút)
        - Bắt đầu, phút, không nhỏ hơn.
        - Kết thúc, giờ, không lớn hơn.
 
45
420
3. Độ nghiền mịn.
- Phần còn lại trên sàng 0,09mm, %, không lớn hơn
- Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn.
 
10
 2800
4. Độ ổn định thể thích, xác định theo phương pháp
Le Chatelier,mm, không lớn hơn
 10
5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3),%, không lớn hơn 3,5
 
    6. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn                                                          0,8