• image1
  • image1
Lượt xem: 3682

Xi Măng Thành Thắng PCB40

Mã sản phẩm: 017

Chất lượng xi măng dân dụng Thành Thắng PCB40 luôn đảm bảo ổn điịnh. Đặc biệt, cường độ xi măng luôn có độ dư mác lớn, tiết kiệm lượng xi măng sử dụng.