• image1
  • image1
Lượt xem: 2485

Xi Măng The Vissai PCB 30

Mã sản phẩm: 005
ĐVT : TẤN 
 
Xi măng Vissai PCB30 – Mác xi măng (PCB30, PCB40, PCB50 …) là tiêu chuẩn về chất lượng, thành phần và quy trình sản xuất xi măng. Được nhà nước quy định trong “Tiêu Chuẩn Việt Nam” (TCVN). Mỗi bao xi măng khi được bán ra thị trường đều phải được kiểm tra và đạt hoặc vượt tiêu chuẩn này.