Tin thị trường

Dự báo giá cát sẽ tăng nhẹ trong quý 4/2021

Theo Báo cáo Nghiên cứu thị trường vật liệu xây dựng quý 3/2021 và dự báo quý 4/2021 của Viện Kinh tế Xây dựng, do các địa phương tại khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long phải thực hiện giãn cách từ tháng 5/2021, nên giá cát xây dựng trong quý 3 giảm từ 6 - 20% so với quý 2/2021.

Giá cát xây dựng tại cả 6 khu vực thị trường trên cả nước trong quý 3/2021 về cơ bản ổn định không có sự tăng giá bất thường. Giá cát xây dựng các khu vực biến động do các địa phương thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Các công trình được phép tổ chức thi công xây dựng phải đáp ứng được các tiêu chí và nguyên tắc:

- Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung.

- Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để bảo đảm kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề; công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

- Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng trong khu dân cư có hàng rào che chắn xung quanh khu vực xây dựng và có khoảng cách đến nhà, công trình lân cận, trục đường giao thông chính tối thiểu từ 30m trở lên. Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, số lượng lao động có mặt tại công trình xây dựng không quá 10 người.

- Riêng đối với khu vực có mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ), phải tạm dừng thi công xây dựng tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích phòng, chống dịch.

Bảng 6: Giá cát xây dựng tại các khu vực thị trường quý 3/2021
 
ĐVT: đồng/m3.
TT Thị trường Cát đắp Cát xây Cát vàng
1 Trung du và miền núi phía Bắc 167.795 267.232 306.222
2 Đồng bằng sông Hồng 127.209 181.136 426.448
3 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 90.255 262.042 329.892
4 Tây Nguyên 289.497 399.241 471.274
5 Đông Nam Bộ 129.129 354.750 427.425
6 Đồng bằng sông Cửu Long 156.742 375.381 506.365

Các địa phương tại khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long phải thực hiện giãn cách từ tháng 5/2021, nên giá cát xây dựng giảm từ 6 - 20% so với quý 2/2021.
 
Viện Kinh tế Xây dựng dự báo quý 4/2021, các hoạt động khai thác cát, đá triển khai tiếp tục trên cả nước, lượng cung sẽ tăng trong quý 4/2021, giá cát sẽ tương đối ổn định, chiều hướng tăng nhẹ 3 - 5%.

ximang.vn
Chia sẻ
Bình luận