Tin Tức Mới

Tình hình tiêu thụ xi măng tại các vùng miền

Tháng 3 và quý 1 năm 2021, khuu vực Đông Nam bộ vẫn là vùng tiêu thụ xi măng lớn nhất cả nước
So với tháng 2 là tháng nghỉ Tết Nguyên đán, sang tháng 3 sản lượng tiêu thụ xi măng tăng mạnh so với tháng 2, lên tới 232%, nhưng chỉ bằng 91% so với tháng 3 cùng kỳ 2020.

Tháng 3 và quý 1 năm 2021, Đông Nam bộ vẫn là vùng tiêu thụ xi măng lớn nhất cả nước. Điều này cho thấy, các dự án đầu tư xây dựng, đầu tư công được giải ngân mạnh ở khu vực này.
 
 

So với tháng 2, tỷ lệ sản lượng tiêu thụ của miền Bắc là 39%, vượt hơn so với miền Nam là 35%.

ximang.vn
Chia sẻ
Bình luận